20 January 2023

Persbericht, Gent

Uit de officiële meting van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat een kamer in een woonzorgcentrum tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2022 gemiddeld 4,92% duurder is geworden.

Ook bij Domino vzw werden in de afgelopen maanden de dagprijzen aangepast aan de evolutie van de consumptie-index. Geheel volgens de visie van de organisatie bleven de prijsaanpassingen echter beperkt tot de indexevoluties, hoewel de kostprijstoename van bijvoorbeeld energie en voeding een pak hoger liggen.

Prijsindexering geleidelijk aan doorgevoerd

Gezien de hoge inflatie wordt vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tijdelijk de mogelijkheid geboden om zesmaandelijks, in plaats van jaarlijks, de dagprijzen aan te passen.

Binnen Domino vzw werd er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en bewust gekozen voor een stapsgewijze aanpassing van de dagprijs aan de consumptie-index. Brecht Reyniers, Financieel-administratief directeur: “Wij willen vermijden dat er op een bepaald moment grote prijsverhogingen in één keer moeten worden doorgevoerd en dat onze bewoners voor verrassingen komen te staan. Daarom hebben wij geopteerd voor een stapsgewijze aanpassing, eerder dan een schok. Nog beter zou het zijn, mochten de beleidsmakers het mogelijk maken dat de dagprijzen automatisch gekoppeld worden aan de spilindex. Een automatische aanpassing van de dagprijzen in de ouderenzorg op hetzelfde moment dat de pensioenen geïndexeerd worden, zou leiden tot behapbare prijswijzigingen, minder administratie en financieel gezondere voorzieningen.

Uit de gegevens van Zorg en Gezondheid van mei vorig jaar blijkt dat er nog steeds een groot verschil blijft bestaan tussen het type woonzorgcentrum: in een privaat commercieel woonzorgcentrum betaal je gemiddeld € 2.088/maand, in een OCMW woonzorgcentrum gemiddeld € 1.818 en in de VZW sector gemiddeld € 1.858.

Brecht Reyniers: In woonzorgcentrum Tempelhof kan je momenteel aan de per 1 december 2022 geïndexeerde dagprijs van € 56,24, verblijven, voor € 1.687 per maand. Trouw aan onze missie streven wij ernaar om iedereen toegang te geven tot goede zorg omdat wij vinden dat iedereen daar recht op heeft. Wij willen niemand in de kou laten staan.”

Een continue zoektocht naar efficiënt georganiseerde zorg en de gerealiseerde schaalvoordelen op onze zorgcampus, in het hart van de stad, zorgen ervoor dat binnen Domino vzw kwaliteit wordt geboden aan een messcherpe prijs, zowel in de woonzorgcentra als in de assistentiewoningen.

Geen besparing op kwaliteit

Ook Domino vzw ontsnapt helaas niet aan de torenhoge energieprijzen. Voor gas kijken we aan tegen een stijging van meer dan 300%, voor elektriciteit meer dan 200%. Naast energie baren nu ook voedselprijzen zorgen en het einde van die prijsstijging is nog niet direct in zicht. Vanuit allerlei hoeken valt te horen dat zorginstellingen op de rem gaan staan en besparingen doorvoeren om tegemoet te komen aan deze stijgingen.

Uiteraard wordt binnen Domino vzw ook bewuster en strikter met energieverbruik omgegaan en zal er nog meer worden ingezet op hernieuwbare energie. Maar van een besparing op kwaliteit kan geen sprake zijn. Personeel en medewerkers worden aangespoord en gestimuleerd creatief om te gaan met de beschikbare middelen en vanuit de directie wordt resoluut gekozen voor het inzetten op kwaliteit.

Dit uit zich bijvoorbeeld in het bewust kiezen voor een eigen keuken en restaurant waar de maaltijden dagelijks vers worden bereid.

Brecht Reyniers:“ Onze keuken bedient dagelijks meer dan 500 bewoners van een versbereide maaltijd. De chef kok gaat op zoek naar alternatieven gezien de stijging van onze voedingskosten. Vaak komt hij hierbij uit op eigen bereidingen eerder dan het aankopen van reeds bewerkte producten. Onze bewoners krijgen zo regelmatig zelf bereide taarten of koekjes in de plaats van groothandel desserts. Wij blijven ook expliciet kiezen voor de zogenaamde “warme lijn”. Bij ons dus geen eergisteren gekookte maaltijden die worden opgewarmd. Neen, ondanks de kostendruk koken wij nog elke dag vers; een bewuste keuze voor kwaliteit en gezonde voeding.”

Ook op personeelsvlak gaat Domino vzw tegen de stroom in van het afbouwen van personeel als middel om aan de kostenstijgingen tegemoet te komen. Brecht Reyniers: “Sinds jaar en dag kunnen wij rekenen op een trouwe en grote equipe zorgmedewerkers. Wij blijven verder investeren in het ontwikkelen van onze meest waardevolle “bedrijfsmiddelen”, onze medewerkers. De krapte op de zorgarbeidsmarkt baart ook ons zorgen en ook wij leveren heel wat inspanningen om nieuwe medewerkers aan te trekken via een erg aantrekkelijk loonpakket, door incentives en premies, door in te zetten op studentenbegeleiding en door te bouwen aan een toffe werksfeer. Dit alles om voldoende handen aan het bed te blijven hebben en nog meer de omslag te kunnen maken naar persoonsgerichte zorg. Onze bewoners moeten kunnen blijven genieten van de warme, kwalitatieve zorg die ze van ons gewoon zijn.”