medische zorg

Wanneer je overdag in het centrum bent, kunnen je eigen medische zorgen gewoon blijven doorlopen. Zo kan je huisarts, kinesitherapeut of logopedist bij ons langskomen wanneer je aanwezig bent. Moet je bepaalde medicatie nemen, dan kan deze in samenspraak met jou en/of jouw mantelzorger door ons gegeven worden. Je wordt bij ons opgevolgd en bijzonderheden worden steeds naar de mantelzorger(s) of de huisarts teruggekoppeld.

psychosociale zorg

We vinden het belangrijk dat je gelukkig bent en je je goed voelt. Daarom hechten we, naast de medische zorg, ook veel belang aan psychosociale zorg. Sociaal contact met andere daggasten of familie en vrienden vormt een essentieel onderdeel van welbevinden; eenzaamheid is namelijk één van de grootste problematieken bij ouderen. Daarom zetten we in op het stimuleren van sociale contacten, zowel met de andere daggasten als met de teamleden. Zo kan je tijdens de week deelnemen aan allerlei culturele, culinaire, sportieve en creatieve activiteiten als jij daar zin in hebt. Ook jouw familie en vrienden zijn welkom op verschillende evenementen zoals nieuwjaarsdiner, brunch, lentemarkt of daguitstappen. Natuurlijk kan je als bewoner het centrum ook in- en uitgaan wanneer je dat wil en zijn familieleden of vrienden meer dan welkom om een bezoekje te brengen.

zorg voor mensen met dementie

We willen een dementievriendelijke organisatie te zijn. Dit betekent dat we het bestaande woon-, zorg- en leefklimaat maximaal aanpassen aan de noden van personen met dementie. Het accent ligt hierbij op de PERSOON met dementie. We trachten de individuele zorg af te stemmen op de toenemende behoefte. We zetten in op betrokken en gevormde medewerkers zorg die zorg op maat bieden met kennis van dementie en respect voor de eigenheid van de persoon. Voor elk van onze daggasten willen we een thuis creëren waar ook familie en bekenden zich goed voelen en steun ervaren. Het is onze overtuiging dat een rustige omgeving bijdraagt aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

zorg voor later via voorafgaande zorgplanning

Naarmate je ouder wordt, krijg je vaker te maken met belangrijke medische beslissingen. We denken graag met je mee over welke zorg je later wil. Want ook de zorg die je wel of niet wil in je laatste levensfase, kan je plannen. Met voorafgaande zorgplanning (VZP) staan we vooraf stil bij wat je zelf wil, zodat artsen en zorgverleners later met jouw wil rekening houden, wanneer je dit zelf niet meer kunt zeggen. Je kunt -samen met jouw familie- hiervoor terecht bij de verantwoordelijke van het centrum of onze coördinator palliatieve zorgen, Inneke Wellens. Met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je zelf belangrijk vindt.

zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg is een totaalzorg, waarbij jouw welzijn en comfort centraal staan. Met respect voor jouw individuele beleving en jouw wensen, wordt de zorg telkens zo goed mogelijk aangepast aan jouw veranderende zorgbehoeften. We bieden jou de mogelijkheid om de laatste levensfase in jouw eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Daarnaast trachten we er ook te zijn voor de mantelzorgers en proberen we hen zo veel mogelijk te betrekken en te ondersteunen in de laatste levensfase van hun geliefde.

team dementie en palliatieve zorg

Bjorn De Raedt

referentiepersoon dementie

Inneke Wellens

coördinator vroegtijdige zorgplanning & palliatieve zorg