De dienstverlening in een centrum voor kortverblijf is grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum: je krijgt er de nodige verzorging, gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, ontspanningsactiviteiten en sociale contacten met de andere bewoners.

medische zorg

Een multidisciplinair team van zorg- en verpleegkundigen, ergotherapeuten en kinesitherapeuten staat in voor de medische zorg. In samenspraak met je huisarts of onze coördinerend en raadgevende arts (CRA) en de zorgverleners van het centrum wordt de zorg afgestemd op je individuele behoeftes. Ons zorgteam wordt begeleid door onze coördinerend en raadgevend arts, dokter Koen Verhofstadt.

"Mijn taak bestaat er in om de medische zorg voor de bewoners te organiseren in samenwerking met de huisartsen en de hoofdverpleegkundigen. We werken in Domino vzw bijvoorbeeld aan een uniform beleid inzake (zorg)infecties, nemen de hoeveelheid geneesmiddelen van de bewoners onder de loep en geven speciale aandacht aan de vroegtijdige zorgplanning en eindelevenszorg. Ik behartig de continuïteit van zorgverlening en ben het aanspreekpunt voor het medische beleid op de verschillende niveaus van de organisatie." Koen Verhofstadt, CRA

Koen Verhofstadt, CRA

De zorg-en verpleegkundigen nemen de verzorging en verpleging voor hun rekening en geven extra ondersteuning bij huishoudelijke hulp en assistentie bij dagdagelijkse taken. De ergotherapeuten en het animatieteam staan in voor het organiseren van betekenisvolle en zinvolle activiteiten, waarbij je zelf kiest om deel te nemen of niet. De kinesitherapeut zorgt voor jouw dagelijkse portie beweging met aangepaste oefeningen zodat stroeve spieren en gewrichten geen kans krijgen.

psychosociale zorg

We vinden het belangrijk dat je gelukkig bent in je nieuwe thuis en dat je je goed voelt. Daarom hechten we, naast de medische zorg, ook veel belang aan psychosociale zorg. Sociaal contact met medebewoners of familie en vrienden vormt een essentieel onderdeel van welbevinden. Zo kan je tijdens de week deelnemen aan allerlei culturele, culinaire, sportieve en creatieve activiteiten als je daar zin in hebt. Ook je familie en vrienden zijn welkom op verschillende evenementen zoals nieuwjaarsdiner, brunch, lentemarkt of daguitstappen. Natuurlijk kan je als bewoner het centrum ook in- en uitgaan wanneer je dit wil en zijn familieleden of vrienden meer dan welkom om een bezoekje te brengen.

zorg bij mensen met dementie

We willen een dementievriendelijke organisatie zijn. Dit betekent dat we het bestaande woon-, zorg- en leefklimaat maximaal aanpassen aan de noden van personen met dementie. Het accent ligt hierbij op de PERSOON met dementie. We trachten de individuele zorg af te stemmen op de toenemende behoefte. We zetten in op betrokken en gevormde medewerkers die zorg op maat bieden met kennis van dementie en respect voor de eigenheid van de persoon. Voor elk van onze bewoners van het WZC willen we een thuis creëren waar ook familie en bekenden zich goed voelen en steun ervaren. Het is onze overtuiging dat een rustige omgeving bijdraagt aan een gevoel van geborgenheid en veiligheid.

palliatieve zorg

zorg in de laatste levensfase

Palliatieve zorg is een totaalzorg waarbij je welzijn en comfort centraal staan. Met respect voor je individuele beleving en je wensen wordt de zorg telkens zo goed mogelijk aangepast aan je veranderende zorgbehoeften. We bieden je de mogelijkheid om de laatste levensfase in je eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Daarnaast trachten we er ook te zijn voor de mantelzorgers en proberen we hen zo veel mogelijk te betrekken en te ondersteunen in de laatste levensfase van hun geliefde.

zorg voor later via vroegtijdige zorgplanning

Naarmate je ouder wordt, krijg je vaker te maken met belangrijke medische beslissingen. We denken graag met je mee over welke zorg je later wil. Want ook de zorg die je wel of niet wil in je laatste levensfase kan je plannen. Met vroegtijdige zorgplanning (VZP) staan we vooraf stil bij wat je zelf wil, zodat artsen en zorgverleners later met jouw wil rekening houden, wanneer je dit zelf niet meer kan zeggen. Je kunt - samen met jouw familie - hiervoor terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling of onze coördinator palliatieve zorgen, Inneke Wellens. Met hen bespreek je hoe je die zorg ziet en wat je zelf belangrijk vindt.

team dementie en palliatieve zorg

Nele Van Schelvergem

referentiepersoon dementie

Bjorn De Raedt

referentiepersoon dementie

Inneke Wellens

coördinator vroegtijdige zorgplanning & palliatieve zorg

Dr. Koen Verhofstadt

CRA