We streven ernaar iedereen toegang te geven tot goede zorg. Dit doen we door het bieden van een kwalitatieve dienstverlening aan de beste tarieven op de markt. Hiertoe worden alle middelen van de VZW opnieuw geïnvesteerd in de werking, ten voordele van onze bewoners.

Missie

Bij Domino vzw kunnen ouderen terecht voor een totaalaanbod aan zorg met respect voor hun autonomie. We engageren ons om een integraal, kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar woon- en zorgtraject aan te bieden aan ouderen, met respect voor hen als persoon en hun omgeving, met aandacht voor de sociale context en met nadruk op hun autonomie.

We doen dit door...

- het voorzien van verschillende zorginstellingen van een centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen, kortverblijf tot woonzorgcentra.
- geïntegreerd, intergenerationeel en buurtgericht te werken
- in te spelen op maatschappelijke en technologische evoluties en op zoek te gaan naar innovatieve projecten
...

Visie

We staan garant voor betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg via verschillende zorginstellingen: kortverblijf, centrum voor dagverzorging, assistentiewoningen en woonzorgcentra.

We werken op een geïntegreerde manier en hechten veel belang aan intergenerationele projecten. Ouderen brengen levenservaring mee en zijn een vat vol wijsheid waar jongeren zich graag laten door inspireren.

We fungeren graag als een bruisend centrum vol leven en activiteiten voor de buurt.

We spelen in op maatschappelijke fenomenen, houden vinger aan de pols bij technologische evoluties en gaan steeds op zoek naar innovatieve projecten.

Waarden

Onze kernwaarden houden ons scherp en zijn onze leidraad bij de dagelijks zorg.

Respect

Bij Domino wordt iedereen op elk niveau met respect behandeld, primeert menselijke waardigheid en zelfbeschikkingsrecht, onafhankelijk van filosofische of ideologische overtuiging en met respect voor diversiteit. We respecteren elke persoon om wie hij/zij is, zonder meteen een oordeel te vormen.

Betrokkenheid

Participatie en inspraak vormen de hoekstenen van onze werking. In onze gebruikersraad luisteren we graag naar onze bewoners en hun familie en kunnen er tips, suggesties of opmerkingen worden meegegeven.

Onze personeelsleden betrekken we actief in onze besluitvorming en we hanteren een open cultuur waarbij elke medewerker steeds zijn leidinggevende kan aanspreken voor feedback, bemerkingen of vragen.

Professionaliteit

Bij Domino wenden de medewerkers hun vaardigheden, expertise en attitude aan om onze missie om te zetten in de praktijk. We vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers permanent groeien en hun competenties en talenten kunnen ontwikkelen. We zetten dan ook heel sterk in op bijscholingen en opleidingen.

Humanistisch

We stellen een humanistische levensvisie centraal waarbij menselijke waardigheid en vrijheid van denken en handelen de hoekstenen vormen.

“Mogelijkheden en talenten staan hier centraal”, Brecht.

"Ik werk hier al meer dan 36 jaar en heb heel veel zaken alleen maar zien verbeteren", Hilde.

“Onze bewoners staan centraal, maar tegelijkertijd krijgen we heel veel waardering van hen”, Peter.

"Ondanks mijn beperkte ervaring, heb ik hier de kans gekregen om bij te studeren en door te groeien", Eva.

"De dankbaarheid van de bewoners betekent heel veel voor mij", Imene.

"We hebben hier heel wat interessante voordelen zoals de maaltijdcheques van €8 en zelfs een sinterklaascheque. Dat had ik ergens anders niet", Lisa.