Het woonzorgcentrum Domino is gelegen in de Rodelijvekensstraat. Het biedt huisvesting aan 176 zorgbehoevende bewoners. Vier wooneenheden zijn voorbehouden voor fysiek hulpbehoevende ouderen en er zijn twee gespecialiseerde wooneenheden voor ouderen met dementie.

Het woonzorgcentrum beschikt over 164 eenpersoonskamers en 6 koppelkamers. Elke wooneenheid beschikt over 28 of 30 kamers, een centraal gelegen gemeenschappelijke ruimte, een keuken, een verpleegpost en de nodige bergingen. Binnen het woonzorgcentrum zijn er oefenruimtes voor de kinesitherapie en een ruimte voor ergotherapie-activiteiten.