Het managementteam staat in voor de dagelijkse leiding van onze vzw. Het Bestuursorgaan waakt over de lange termijn strategie en visie van de VZW, met mensgerichte, kwalitatieve en betaalbare zorg als leidraad.

Het managementteam

Het Bestuursorgaan

De Voorzitter is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de organisatie. Hij houdt vinger aan de pols van wat er in de organisatie gebeurt en waar nodig neemt hij initiatief om de continuïteit van de organisatie mee te garanderen. Naast de Voorzitter bestaat het Bestuursorgaan uit:

  • Alain Clauwaert

  • Arthur Delaruelle

  • John Devers

  • Nadia Merchiers

  • Guy Reynebeau

  • Sabine Temmerman

  • Ingrid Vandaele

  • Rudi Vander Vennet

  • Koen Verhofstadt (ondervoorzitter)