Het managementteam staat in voor de dagelijkse leiding van onze vzw. Het Bestuursorgaan waakt over de lange termijn strategie en visie van de VZW, met mensgerichte, kwalitatieve en betaalbare zorg als leidraad.

Het managementteam

Piet Lampaert

Voorzitter Bestuursorgaan Domino vzw

Brecht Reyniers

Algemeen directeur

Marjolein Baetens

Directeur Zorg & HR

Alex Degroote

Technisch directeur

Marc Van Parys

Adjunct directeur bewonerszorg

Dr. Koen Verhofstadt

CRA

Het Bestuursorgaan

De Voorzitter is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de organisatie. Hij houdt vinger aan de pols van wat er in de organisatie gebeurt en waar nodig neemt hij initiatief om de continuïteit van de organisatie mee te garanderen. Het Bestuursorgaan bestaat uit:

 • Piet Lampaert (Voorzitter)

 • Alain Clauwaert

 • Arthur Delaruelle

 • John Devers

 • Johan Kips

 • Nadia Merchiers

 • Guy Reynebeau

 • Martin Seeuws

 • Paul Teerlinck

 • Sabine Temmerman

 • Ingrid Vandaele

 • Rudi Vander Vennet

 • Koen Verhofstadt (ondervoorzitter)