Het managementteam staat in voor de dagelijkse leiding van onze vzw. Het Bestuursorgaan waakt over de lange termijn strategie en visie van de VZW, met mensgerichte, kwalitatieve en betaalbare zorg als leidraad.

Het managementteam

Piet Lampaert

Voorzitter Bestuursorgaan Domino vzw

Dr. Koen Verhofstadt

CRA

Brecht Reyniers

Financieel administratief directeur

Martin Claeys

Project Manager

Alex Degroote

Technisch directeur

Martin Seeuws

Directeur bewonerszorg

Marjolein Baetens

Adjunct directeur bewonerszorg

Marc Van Parys

Adjunct directeur bewonerszorg

Het Bestuursorgaan

De Voorzitter is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de organisatie. Hij houdt vinger aan de pols van wat er in de organisatie gebeurt en waar nodig neemt hij initiatief om de continuïteit van de organisatie mee te garanderen. Het Bestuursorgaan bestaat uit:

 • Piet Lampaert (Voorzitter)

 • Alain Clauwaert

 • Arthur Delaruelle

 • John Devers

 • Nadia Merchiers

 • Guy Reynebeau

 • Paul Teerlinck

 • Sabine Temmerman

 • Ingrid Vandaele

 • Rudi Vander Vennet

 • Koen Verhofstadt (ondervoorzitter)