Behandeling van suggesties en klachten

U kan klachten, bemerkingen en suggesties te allen tijde mondeling of schriftelijk signaleren aan de klachtenbehandelaar die de klacht opvolgt en u informeert over de verdere afhandeling van de klacht. De klachtenbehandelaar is Marin Seeuws, directeur bewonerszorg; tel 09/235.43.91. Binnen een termijn van 14 dagen zal het gevolg dat aan de klachten wordt gegeven, schriftelijk worden meegedeeld aan de betrokkene.

De beheersinstantie zal over de klachtenbehandeling regelmatig communiceren aan de gebruikersraad. Indien de mogelijkheden om tot een lokale oplossing te komen voor een geformuleerde klacht zijn uitgeput, dan beschikt de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger over de mogelijkheid om rechtstreeks de bevoegde overheidsdiensten te contacteren.

Deze overheidsdiensten zijn:

De Vlaamse Woonzorglijn

De Woonzorglijn is een meldpunt van de Vlaamse overheid waar u terecht kan met al uw vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen.

  • Tel: 02/ 553 75 00

  • e-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be

  • Meer info: www.woonzorglijn.be

Gegevensbeschermingsautoriteit

Met klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit

  • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen