Als zorgorganisatie zit het sociale van nature in ons DNA. Maar we willen een stap verdergaan en ook écht sociaal ondernemen, wat betekent dat we bewust rekening houden met de economische, sociale en ecologische impact van onze dagelijkse activiteiten. Net zoals we instaan voor de zorg en het welzijn van onze bewoners, willen we ook zorgen voor een tastbare, positieve impact op de maatschappij.

sociaal ondernemen

We zijn trots op onze erkenning als inclusieve onderneming, een initiatief van Sterpunt Inclusief Ondernemen – De Werkplekarchitecten en Compaan, die bedrijven belonen om mee hun schouders te zetten onder een inclusieve arbeidsmarkt. Daarmee dragen we bij tot de realisatie van vier Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): armoede bestrijden, levenslang leren, waardig werk en economische groei en ongelijkheid verminderen.

Onze samenwerking met Labeur vertrekt van de overtuiging dat iedereen kansen moet krijgen op de arbeidsmarkt. Samen met hen bouwen we mee aan een verhaal dat tegelijkertijd kwalitatief sterk en maatschappelijk verantwoord is.

duurzaam ondernemen

We zetten ook stappen in het verduurzamen van onze organisatie op uiteenlopende vlakken:

  • medewerkers stimuleren met de fiets naar het werk te komen of van het openbaar vervoer gebruik te maken

  • papierverbruik terugdringen via het digitaliseren van onze administratie en processen

  • bewust minder verbruiken van water en energie

  • proefproject gebruik van biologisch afbreekbaar bestek

  • afvalsortering

  • herbestemming van de bestaande gebouwinfrastructuur als vorm van 'circulair bouwen'

  • plaatsen van zonnepanelen

  • aanleggen van groendaken en daktuinen

intergenerationeel werken

We hechten veel belang aan een intergenerationele werking. Jong en oud kunnen van elkaar leren en veel voor elkaar betekenen. En vooral, ze beleven er samen plezier aan. Maandelijks organiseren we een activiteit met de kinderen van ons kinderdagverblijf Bengelhof.