algemene vragen

Ongetwijfeld heb je heel wat vragen over een verhuis naar een nieuwe thuis. Hieronder hebben we er alvast enkele gebundeld. Je antwoord toch niet gevonden? Stel ons je vraag via de contactpagina.

Faciliteiten

Is er een rokersruimte voorzien?

Er is (enkel) voor bewoners een rokersruimte voorzien. Gelieve je hiervoor te wenden tot de hoofdverpleegkundige.

algemeen

Hoe kan ik een opmerking, suggestie of klacht indienen?

Participatie en inspraak vormen de hoekstenen van onze werking. In onze gebruikersraad luisteren we graag naar onze bewoners of familie en kunnen er suggesties of opmerkingen worden meegegeven. We stellen ook vast dat sommige bewoners het moeilijk vinden om naar deze bijeenkomsten te komen, liever niet praten in groep of niet actief wensen deel te nemen. We respecteren uiteraard ieders keuze en grenzen hierin.

Echter vinden we het belangrijk om iedereen de kans te bieden hun stem te laten horen op een laagdrempelige manier. Alle bewoners moeten mee kunnen praten over de dingen die hun aanbelangen, de kwaliteit van de zorg, het wonen en het leven en eventuele problemen die ze ervaren maar evenzeer ook de verschillende oplossingen die voorhanden zijn. Via inspraakkaartjes kan elke bewoner of familielid tips, suggesties of eventuele klachten noteren. Het kaartje wordt vervolgens gedeponeerd in de brievenbus op de wooneenheid, aan de verpleegpost, aan het onthaal, op de sociale dienst of bij de woonassistent. Op de gebruikersraad worden deze kaartjes ook telkens besproken.

U kan bemerkingen, suggesties of klachten te allen tijde mondeling of schriftelijk signaleren aan de klachtenbehandelaar die de klacht opvolgt en u informeert over de verdere afhandeling van de klacht. De klachtenbehandelaar is Marjolein Baetens, Directeur Zorg & HR; tel 09/235.43.99 e-mail: marjolein.baetens@dominovzw.be .

De ontvangst van het document of kaartje wordt per brief, binnen de 14 dagen na registratie, aan de betrokkene meegedeeld.

  • Een klacht of opmerking wordt binnen een termijn van één maand na datum van de registratie behandeld. De betrokkene wordt binnen deze periode geïnformeerd over het gevolg dat gegeven werd aan de klacht of opmerking.

  • Betreft het een suggestie dan wordt deze binnen een termijn van één maand na datum van registratie bestudeerd door het directiecomité. Aan de indiener wordt schriftelijk het gevolg meegedeeld dat gegeven wordt aan de suggestie en waarom men er wel of niet op ingaat.

Er wordt systematisch gecommuniceerd over klachten met de residenten via de gebruikersraden.

Indien de mogelijkheden om tot een lokale oplossing te komen voor een geformuleerde klacht zijn uitgeput, dan beschikt de bewoner en/of zijn vertegenwoordiger over de mogelijkheid om rechtstreeks de bevoegde overheidsdiensten te contacteren.

Deze overheidsdiensten zijn:

-De Vlaamse Woonzorglijn

De Woonzorglijn is een meldpunt van de Vlaamse overheid waar u terecht kan met al uw vragen en klachten over ouderenzorgvoorzieningen.

  • Tel: 02/ 553 75 00

  • e-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be

  • Meer info: www.woonzorglijn.be

-Gegevensbeschermingsautoriteit

Met klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens en privacy kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit

  • www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar woon-en zorgtraject voor ouderen.

medisch

Kan ik kiezen in welk ziekenhuis ik opgenomen wil worden?

Bij spoed wordt de bewoner door de hulpdiensten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Bij niet – dringende interventies en/of geplande onderzoeken kan je vrij kiezen in welk ziekenhuis je wenst opgenomen te worden.

praktisch

Mogen huisdieren op bezoek komen?

Huisdieren mogen op bezoek komen als deze niet gevaarlijk en/of storend zijn voor de medebewoners. Wel vragen we om ze niet vrij te laten rondlopen in de tuin.