02 March 2022

Zondag 20 maart 2022 is de dag van de mondgezondheid. Ook dit jaar zet Gezonde Mond in op het thema ‘Be proud of your mouth- gezonde mond !’ zoals de internationale campagne. Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Maar het risico op een slechte mondgezondheid wordt groter op latere leeftijd en vooral wanneer je behoort tot de groep van kwetsbare ouderen. Het is dus belangrijk om blijvende aandacht te hebben voor mondzorg binnen de totaalzorg van onze bewoners.

We zetten graag onze schouders onder deze jaarlijkse campagne maar binnen onze organisatie werken we al langer rond het thema mondzorg. In 2016 werd een interne werkgroep opgestart om aandacht te vestigen op het belang van mondzorg op maat. Virginie Van Speybroeck, onze mondzorgcoördinator, leidt vandaag deze werkgroep en werkt samen met de mondzorgreferenten van elke zorgafdeling rond het sensibiliseren van bewoners maar ook van collega zorgverleners op de werkvloer om aandacht te hebben voor goede mondzorg. Daarbij maken ze gebruik van een individueel mondzorgplan -elke bewoner heeft immers andere noden-dat wordt opgesteld en als leidraad dient voor zowel de bewoner als de zorgverlener met als doel een gezonde mondstatus te behouden of te bereiken.

Daarnaast werken we ook nauw samen met Gerodent team van het UZ Gent dat bestaat uit een team van tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten gespecialiseerd in mondzorg bij ouderen.

Zij komen tweejaarlijks langs met een mobiele tandartsenpraktijk waardoor onze bewoners op een laagdrempelige manier nog steeds op consultatie kunnen gaan bij de tandarts.